poika osaa silhuetti

Itsetunnon kehittyminen ja kehittäminen

Itsetunto kehittyy läpi elämän. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ovat olennaisia, mutta itsetuntoa voidaan menettää tai kehittää yhtä hyvin myös aikuisena.

Kasvatus vs. aidot ja autenttisen tilanteet

Kasvatus mielletään tavoitteelliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on kehitys haluttujen päämäärien mukaisesti. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin todettava, että lapsen kehitykseen vaikuttavat enemmänkin tahattomat teot ja mm. vanhempien luonnollinen käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Kuten voimas tunnepurkauskin erilaisissa tilanteissa, myös tunteiden tukahduttaminen ovat käyttäytymismalleja, jotka siirtyvät helposti meiltä jälkipolville.

Vanhempien tunnetraumapohjainen reagointi erilaisissa tilanteissa, tilanteen ollessa rehellinen ja aito, luo todellisen vertailu- ja oppimistilan myös jälkipolville, mahdollistaen tunnetaitojen ja käyttäytymismallien oppimisen. Aidot tilanteet kaikessa raadollisuudessaankin luovat vahvan pohjan itsetuntomme ja omien käyttäytymis- ja reagointimallien kehittymiselle.

Saamamme palaute vaikuttaa itsetuntoon

palautekeskustelu

Olemme kaikki jossain määrin saamamme palautteen varassa. Isän, äidin tai opettajan palautteet muistamme pitkään niin huonossa kuin hyvässä. Saamamme kehut tai väheksyntä vaikuttavat selvästi itsetuntoomme. 

Myös sanomaton palaute on tärkeä vaikuttaja. Esim. imeet ja eleet sekä myös puhumattomuus ovat myös viestejä, joita alitajuisesti tulkitsemme.

 

Omassa voimassa olemisesta

Mikäli olemme liian riippuvaisia toisilta saamastamme palautteesta tai tuesta, tilanne ei ole välttämättä terve. Jos toisten antama palaute on meille liian tärkeää, on syytä tarkastella mikä ajaa meidät tähän. Terveestä itsetunnosta ja omassa voimassa olemisesta ei turhaan puhuta, ne ovat tärkeitä asioita.

On tärkeää oppia arvostamaan itse itseään ja kyetä jättämään ulkoa saatu palaute tarvittaessa omaan arvoonsa. Se voi edellyttää että paremmin ymmärrämme toista ja toisen antamaa palautetta, palautteen antajan omia traumoja ja ajatusjärjestelmää. Jos kykenemme hyväksymään toisen pahat sanat, ymmärtään toista ja antamaan hänelle anteeksi,  emme myöskään ota palautetta niin helposti henkilökohtaisena loukkauksena.

Kykenemmekö toimimaan arvojemme ja identiteettimme mukaisesti?

Identiteettimme pohjalta reagoimme asioihin eri tavoin. Mikäli arvomme ja uskomusmaailmamme ovat armahtavia ja pyrkivät ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja tilanteita, meidän voi olla helpompi hyväksyä erilaiset ihmiset ja maailmankatsomukset. Aito identiteettimme voi kuitenkin olla piilossa erilaisten pelkokerrosten ja alitajuiseen käyttäytymiseen johtavien tunnetraumojemme takana. 

Traumamaailmamme ohelle sielumme ohuemmat tietoisuustasot määrittelevät identiteettiämme. Uskomus ja identiteettijärjestelmämme hoitaminen on osoittaunut tärkeäksi tavaksi auttaa itsetuntoon ja omassa voimassa olemiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Itsetuntemuksesta ja kyvykkyydestämme vaikuttaa identiteettiimme ja kohtaloomme

Meidän tarvitsee tulla tietoiseksi tunteistamme ja ajatuksistamme ja ymmärtää kuinka ne vaikuttava meihin. Tunteidemme syvemmän merkityksen oivaltaminen osana identiteettiämme, johtaa parempaan itsetuntemukseen ja havaintoon kyvystämme kehittyä ihmisenä, hoitaa ja parantaa menneisyytemme haavoja.

Itsestään huolehtiminen on tärkeintä

Elämän isoin oivallus voi olla ymmärrys tarpeesta huolehtia ja vastata itsestään, siis ennen mitään muuta. Itsestään huolehtiminen siis myös ennen perhettä, puolisoa tai lapsia, työstä puhumattakaan. Kykenemmekö edes vastaamaan mistään muusta, jos emme kykene vastaamaan itsestämme?

lamppu syttyy - itsetunto kasvaa

Olet vastuussa omista tunteistasi ja ajatuksistasi

Kun ihminen oivaltaa olevansa vastuussa omista ajatuksistaan, omista tunteistaan ja omasta terveydestään tekojensa ohella, alkavat keinot paranemiseksi ja elämästä selviytymiseksi kiinnostaa. Meidän pitäisi voida valita, kuinka suhtaudumme asioihin, tapahtuipa mitä tahansa.

Se mitä eniten haluamme, on kuitenkin jossain piilossa pelkojemme ja traumojemme takana. Kun oivallamme, että olemme kyvykkäitä vastaamaan omista tuntemuksistamme, kykenemme muuttamaan elämämme suuntaa ja aito identiteettimme jo alkaa hahmottua näiden kerrosten takaa. Avaimet itsetuntomme ja identiteettimme kehittämiseksi ovat löytyneet.

Luottamus muutoksen mahdollisuuteen herää

Itseluottamuksesi alkaa kasvaa, kun havaitset, että olet enemmän kuin alitajuiset tunteesi, pelkopohjaiset reagointisi, kehosi oireet ja pakonomaiset ajatuksesi. Ymmärrät että voit itse vaikuttaa kohtaloosi. Meissä herää tahto vapautua taakoista, jotka laittavat meidät käyttäytymään kuin pieni lapsi, haavoittunut eläin tai hermoraunio sotaveteraani.

pelätäkö vaiko ei pelätä

Huono itsetunto lisää stressiä

Huono itsetunto lisää jännittämistä ja jännittäminen on stressiä. Lue lisää itsetunnon ja stressin suhteesta toisiinsa.

Hoitamalla alitajuisia pelkojamme teemme palveluksen paitsi itsellemme, myös kaikille läheisillemme.

  • Kykenetkö nauttimaan elämästäsi?
  • Opetatko jälkipolville käyttäytymismalleja, joista itsekin olet jo pitkään halunnut eroon?

Kipu tai ahdistus voi kertoa, että olet jo matkalla paranemiseen

Syvälle kehoon hautautunut tunnelukko ei välttämättä ilmoittele juurikaan itsestään. Mikäli sinua ahdistaa tai kehosi viestii kivulla tai tuntemuksilla, voi olla että vapautumisesi matka on jo alkanut. Tunteet kiputuntemuksesta kannattaa kääntää positiiviseksi ja ottaa härkää kiinni sarvista. Katsele kivun taakse ja tiedä myös, että et ole yksin, apua on saatavilla. 

Tietoisuuden laajeneminen on tämän päivän tärkeimpiä otsikoita. Tietoisuuden laajenemisen kautta pääsemme pikkuhiljaa eteenpäin. Itsetuntemuksemme ja ymmärryksemme lisääntyy ja meidän on yhä helpompi tarkastella itseämme ja meitä ympäröivää maailmaa. Kaiken takana näkyy häivähdys paremmasta itsetunnosta ja puhtaammasta identiteettistä.

Kipuiletko sisäisten haavojesi kanssa? Tiedostamattomalla tasolla podet ehkäpä suremalla, ahdistumalla tai masennuksella, osaamatta vielä tarttua toimeen. Kipu voi olla myös fyysistä ja kertoa mitä konkreettisimmalla tavalla jotain.

oireet voivat olla myös fyysisiä

Päätä että haluat päästä eteenpäin! Päätä että haluat päästä eroon tunnelukoista, kasvaa ja kehittyä! Matka on jo alkanut ja elämä vie meitä eteenpäin. Olet kapteeni, tartu ruoriin ja ohjaa elämänlaivaasi haluaamaasi suuntaan! 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.