tunneperimä iskee yllättäen - hauska

Tunneperimä ja menneisyyden taakat

Mitä on tunneperimä?

Tunteiden epigeneettinen periytyminen on perinnöllisyystieteen yksi kiinnostavimpia tutkimuskohteita. Tunneperimää siirtyy olemukseemme jo syntyessämme. Tämä ketju on voinut jatkua sukupolvien ajan. Väite että saamme jo syntymämme yhteydessä mukaamme sukumme traumoja, on kokemustemme mukaan todellinen. Tunneperimää voidaan kuitenkin hoitaa.

Myös lapsuuden aikaisilla ihmissuhteilla ja kokemuksilla on suuri merkitys myöhempiin elämänvaiheisiin. On  luonnollista ja helppo ymmärtää, että siirrämme  vanhemmiltamme oppimiamme tunne, reagointi ja käyttäytymismalleja itsekin kohtaamiimme uusiin tilanteisiin. Tietenkin opimme myös katselemalla, kuuntelemalla ja matkimalla.

DNA perimä

Tunneperimä voi vääristää identiteettiä

Tunneperimä ja -traumat voivat vaikuttaa jopa identiteettiimme, samoin kun voivat aiheuttaa myös fyysisiä sairauksia. Vahvat tunnetraumat voivat ensisijaisesti vastata esim. pelolla tai vihalla tilanteessa, jossa voimakas tunneperimä aktivoituu, eivätkä aidot arvomme ja asenteemme toimikaan kuten pitäisi. 

Aito ja puhdas identiteettimme voi siis olla perimiemme tunnetraumojen peittämänä. Tunnetraumojen käsittely taas voi johtaa olemuksemme todelliseen puhdistumiseen ja aidon identiteettimme löytymiseen. Sielussasi olet jo puhdas, viisas ja totuutesi on kirkas ja selkeä.

Kannatko menneisyyden taakkoja?

Nykyään osataan jo tieteellisestikin selittää malleja, kuinka voimme periä esim. sotatraumoja isovanhemmiltamme. Sukumme menneisyydessä voi olla kärsimyksiä ja traumaa, joka tukkii kehoa ja voi elämämme aikana aktivoitua tavalla tai toisella. Unimaailma voi paljastaa välähdyksiä perimästämme, samoin käytännön reagointi ja esiin nousevat tunteet erilaisissa tilanteissa. 

On mahdollista katkaista näitä haitallisia traumasiirtymiä, auttaen näin myös tulevia sukupolvia. Energiahoitaja voi auttaa vapautumaan traumamuistoista, joita kannamme mukanamme.

Häpeätkö, vaikka ei olisi mitään hävettävää

häpeä tunne vaivaa

Tunneperimän yksi haavoittavimmista tunteista on häpeän tunne. Isovanhempamme ja vanhempamme eivät ehkä ole omassa elämässään kyenneet tai olosuhteiden pakosta voineet kohdata asioita, jotka nyt yhä vaivaavat jälkipolvia.

Nyky-yhteiskunnan vastakkainasettelu voimistaa häpeän kokemuksia. Voimme hävetä sukumme historiaa, poliittista tai uskonnollista suuntautumista, yhteiskunnallista asemaa jne. riippumatta siitä, olemmeko edes itse osallisia enää kyseisiin kokemuksiin.

Vetovoiman laki vetää samankaltaisia tapahtumia myös meidän elämäämme

Kun aikanaan vaiettu menneisyytemme häpeä alkaa vaivata meitä, voi tämä energia vastustamattomasti alkaa vetää puoleensa samankaltaisia tapahtumia meidän elämäämme, tarjoten mahdollisuutta traumatisoitua entistä pahemmin tai käsitellä näitä menneisyyden taakkoja. 

Kehon ja mielen epätasapaino, erilaiset keho-oireet ja ihmissuhdeongelmat voivat olla myös tunneperimästä johtuvia. Häpeään liittyviä asioita esim. voivat olla salailun tarve, ilmaisun ongelmat, seksuaalisuuteen liittyvä haluttomuus tai jopa kyvyttömyys ja fyysiset ongelmat kurkku- tai genitaalialueella.

Meillä voi siis olla mahdollisuus ja tarve kohdata esimerkiksi sukumme kohtaloihin liittyvää häpeää kaikkine lieveilmiöineen ja tunteineen. Häpeän tunnetta voivat edeltää syyllisyyden, arvottomuuden, riittämättömyyden ja voimattomuuden tunteita. Oheistunteita ja reagointeja voivat myös olla pelko, kiukku ja viha itseä ja muita asiaan liittyviä kohtaan, itsensä ja muiden syyttely.

Kaava: Tunnista, tunnusta, myönnä, hyväksy, anna anteeksi, päästä irti! Voit auttaa itseäsi ja sukuasi pääsemään irti näistä raskaista tunteista. Myötätunnon, ymmärtämisen ja hyväksymisen kautta meidän on mahdollista kohdata näitä tunteita ja muuntaa niihin liittyvät energiat vapauttaen ne elämäämme tukeviksi.

Tunne- ja reagointimallit tulevat kokemuksistamme ja perimästämme

Kuinka olemme oppineet käyttäytymään eri tilanteissa, miten vanhempamme ovat toimineet ja reagoineet, on olennaista sen suhteen miten itse reagoimme erilaisiin tilanteisiin. Aiemmat kokemuksemme tai käyttäytymismallit joita olemme perineet, nostavat erilaisia tunteita pintaan ilman, että edes varsinaisesti tiedostamme miksi koemme asiat juuri niin.

tunneperimä voi vaikuttaa käytökseemme ja reagointiimme

Tunneperimä voi vaikuttaa meihin voimakkaasti. Vanhempiemme vaikutus meihin voi olla niin suuri, että vielä eläkeikäisenäkin ajattelemme mitä isä tai äiti sanoisi jos näkisi. Vaikka he eivät olisi enää edes elossa. Näitäkin ohjelmointeja voi hoitaa.

Tunneperimä voi vaivata myös töissä

Varhaislapsuuden ristiriitainen suhde omiin vanhempiin voi heijastua lapsisuhteeseen tai vaikkapa töihin, esimies-alaissuhteeseen. Traumainen esimies voi edustaa työntekijälle samaa auktoriteettia kuin hänen vanhempansa edustivat hänelle.

Uskallatko poiketa raitelta?

Kuljetko esi-isiesi ohjelmoimia raiteita, vaikka vaistosi sanoisi jotain muuta, vaikka raiteet johtaisivat pimeään tunneliin tai vaikkapa suoraan seinään? 

Kuinka paljon tunneperimäsi ohjaa sinua tietämättäsi? Kuinka paljon totuutesi ja valintasi pohjautuvat sisäiseen ääneesi ja omaan vapaaseen tahtoosi? 

Väärään suuntaan vieviltä raiteiltakin on mahdollista poiketa!

kuljetko raiteita pitkin

Kuinka tunneperimää voidaan hoitaa?

Tunneperimän hoitamiseen on kehitetty useita erilaisia menetelmiä. Perittyjä tunnelukkoja voidaan lähestyä paitsi kehon ja kehotuntemusten kautta, mutta myös naputtelumenetelmä sekä syvärentoutumista hyödyntävät menetelmät ovat tehokkaita. Asiakkaasta riippuu, mikä menetelmä on kenellekin paras ja joskus voidaan käyttää useampaa eri menetelmää. Jopa etähoitomenetelmät ovat mahdollisia ja yllättäneet tehollaan!

Ota yhteyttä, käydään läpi mikä on sinun tapasi purkaa perimiäsi tunnelukkoja!