Selkä kipeänä?

Kärsitkö selkäkivusta? Varaa hoitoaika ja totea energeettisen jäsenkorjauksen teho itse!

Koulutuksemme alkuvaiheissa perehdyimme perusteellisesti energeettiseen jäsenkorjaukseen, joka toimii tärkeänä osana ja perustana kaikelle energiahoitamiselle. Vaivasta riippumatta lähes aina aloitamme hoidon energeettisellä jäsenkorjauksella. Energeettisessä jäsenkorjauksessa ei käytetä voimaa, toisin sanoen ei ole kysymys manipulaatiohoidosta tai edes mobilisoivasta hoidosta, kuten useimmissa jäsenkorjaukseen liittyvissä hoitomuodoissa on kysymys. Manipulaatiohoitoihin verrattuna, energiahoito vaikuttaa syvemmällä tasolla, tuoden hoitomenetelmään tehoa ja aikaansaatuihin vaikutuksiin pysyvyyttä. Asentovirheet korjautuvat, kun autonomisesta hermostosta saadaan purettua stressiä ja syvät lihakset rentoutuvat.

Energeettinen jäsenkorjaus sopii myös akuutissa vaiheessa oleville kipupotilaille ja sitä voidaan tehdä, usko tai älä, jossain määrin myös etähoitona. 

selkäkipu on usein hoidettavissa energettisellä jäsenkorjauksella

Asento- ja jäsenmittaukset luovat pohjaa hoitamiselle

Energeettisesessä jäsenkorjauksessa käytetään apuna paljon mittauksia, jolla kehon virheasentoja todennetaan ja joiden avulla hoito kohdistetaan oikeaan kohtaan kehoa. Etähoidossa näiden mittauksien tekeminen on ymmärrettävästi huomattavasti vaikeampaa, joten kipupotilaita suositellaan tulemaan paikanpäälle hoidettavaksi, mikäli se on mahdollista. Mittauksia tehdään hoidon alussa, hoidon aikana ja tarkistusmittaukset vielä hoidon lopussa. Mikäli tarkistusmittauksen yhteydessä esiintyy vielä kipua tai jäykkyyttä, erityisesti tällaisiin tilanteisiin sopiva kivunhoitoprotokollan mukainen hoito voi tuoda lopullisen avun. 

Usein virheasennot korjautuvat nopeasti, tuoden välitöntä helpotusta erilaisiin kiputiloihin jo hoidon aikana. Tavallista on, että kipujen takia hoitoon tullut asiakas rentoutuu hoidon aikana niin paljon, että unohtaa kiputilan kokonaan. Asiakas ihmettelee hoidon päätyttyä ja seisomaan noustuaan kevyttä ja kivutonta oloaan, hoksaten kivun kadonneen vasta kysyttäessä. 

Tavallisimpia virheasentoja

Asentomittauksissa tulee vastaan usein erilaisia lantion ja lonkan virheasentoja, selkärangan eri nikamien tai koko selkärangan virheasennot, sekä erilaiset hartoiden ja pään virheasentoja. Keho voi olla joko vain vinossa, myös kierteellä. Varsinkin lantion alueen virheasennoissa, keho voi olla sekä vinossa että kierteellä.

Tavallisia virheasentoja ovat myös eripituiset jalat tai eripituiset kädet, jotka ovat myös merkkejä syvien lihasten jännitystiloista. 

Selkäkivun hoitoa

Tavallisimpia selän kiputiloja

Yleisimpia selän kiputiloja ovat alaselän erilaiset kiputilat, jotka ovat voineet syntyä yhtäkkiä, asiakkaan muistaessa tilanteen, josta lähtien selkä on ollut enemmän tai vähemmän kipeä. Tällä asialla voi olla ratkaisevankin merkitys, joten pyrimme hyödyntämään tiedon vaivan syntysyistä ja ajankohdasta osana hoitoamme. On tavallista, että juuri kivun alkua edeltävää ajankohtaan on sisältynyt jotain stressaavaa, joihin liittyvä hoito osana selkäkipujen akuuttihoitoa tuo yhä pysyvämpiä vaikutuksia ja myös sitkeimmät tapaukset alkavat helpottaa.

Toiseksi yleisin vaiva lienee hartioiden alueen ja niskan alueen erilaiset jännitystilat, joiden luonne kuitenkin on usein hiukan erilainen. Alaselän vaivat eivät välttämättä ole ulkospäin niin näkyviä, mutta yläselän, niskan ja hartioiden jännitystilat näkyvät usein ulospäin vaikka eivät olis edes hirveän kivuliaita. Niskan ja olkopäiden ongelmat voivat heijastua myös käsiin. Hartioiden ja niskan alueen ongelmissa huomioidaan erityisesti myös muita, lähinnä stressin hoitoon liittyviä asioita.

Hermopinteet nikamien välissä voivat olla varsin kivuliaita.

Olemme huomanneet, että selkäranka on vaivasta riippumatta tärkeä tarkistaa ja hoitaa

Energeettinen jäsenkorjaus tehdään yleensä ensimmäiseksi, kun asiakas tulee hoitoon, riippumatta vaivasta. Kun selkäranka on saatu suoraksi ja kehon syvät lihakset ovat rentoutuneet, tämä luo pohjaa paranemiselle ja energioiden vapaalle virtaukselle fyysisessä kehossasi. 

Esteettömästi toimivat energiavirtaukset, verenkierto ja hermoston normaalitila luovat keholle edellytykset parantaa itse itseään. Kipu häviää tai lievenee merkittävästi yleensä jo heti jännitystilojen vapautuessa.

 

selkäranka piirros nivelet

Erilaiset stressitekijät voivat vaikuttaa autonomiseen hermostoon vetäen kehoa vinoon tai kieroon, aiheuttaen virheasentoja. Energiahoitaja voi hoidon kuluessa esittää kysymyksiä kertomiisi stressitekijöihin liittyen ja tehdä havaintoja vaikuttavatko kertomasi seikat virheasentoihin. Jos näin on, stressitekijäiden vaikutusta kehoon pyritään hoitamaan. 

Kokeillaanko auttaisiko hoito myös sinua?

Hoidon vaikutus ei kuitenkaan perustu millään tavalla siihen, uskotko hoitoon tai et. Kokemustemme perusteella on hyvin todennäköistä, että myös sinä saat apua omaan ongelmaasi. Varaa oma hoitoaikasi, kokeillaan! Tietenkään emme voi antaa hoitojen tehosta etukäteislupauksia, mutta kokemuksista saamme kertoa. Ne ovat olleet hyviä. 

Kroonisissa vaivoissa voidaan tarvita 3-5 hoitoa, mutta jo ensimmäisen hoidon vaikutus voi olla merkittävä ja ei ole lainkaan tavatonta, että krooninenkin vaiva katoaa kokoaan jo yhdellä hoitokerralla. Alussa hoitojen väli voisi olla vain muutamia päiviä ja viimeisillä hoitokerroilla väli voi olla jo kaksi tai kolme viikkoa. 

Mikäli jäi vielä jotain kysyttävää, ota myös tällöin yhteyttä! 

Kipu saattaa sitoa ihmisen sänkyynsä
Oletko sänkypotilas ja kipusi sänkyyn sitoma? Kokeile etähoitoa!

Hoitohuoneemme sijainnin ja muut yhteystietomme löydät yhteystiedot sivuilta.

Kouluttajamme Petri esittelee hoitomuotoa